Устойчиво представяне за Home Depot на фона на пазарните предизвикателства

Home Depot обяви печалби и приходи за третото тримесечие, които надминаха очакванията

Публикувано от Божидар Балевски ное 15, 2023 в Пазари

Home Depot публикува отчета си за приходите за третото тримесечие, в който разкрива резултати, които надминават очакванията на Wall Street, въпреки че продажбите са намалели с 3% в сравнение със същия период на миналата година. Макар че търговецът на дребно на стоки за дома демонстрира устойчивост, той също така сигнализира за предпазливост по отношение на бъдещето, което доведе до намаляване на годишната му прогноза.

Нетната печалба на компанията за третото фискално тримесечие, приключило на 29 октомври, възлиза на 3,81 млрд. долара, или 3,81 долара на акция, което е намаление спрямо 4,34 млрд. долара, или 4,24 долара на акция, през предходната година. Въпреки спада печалбата на акция надхвърли очакванията - 3,81 долара спрямо очакваните 3,76 долара. Аналогично, приходите възлизат на 37,71 млрд. долара, което леко надхвърля очакваните 37,6 млрд. долара.

Забележителен аспект на резултатите на Home Depot е спадът на сравнимите продажби с 3,1 % на годишна база, който, макар и не толкова рязък, колкото очакваните 3,6 %, бележи четвъртото поредно тримесечие на спад на продажбите. Този показател, без да се отчита влиянието на откриването, закриването и обновяването на магазини, подчертава тенденцията клиентите да намаляват броя на по-големите проекти за подобряване на дома.

В интервю за CNBC главният финансов директор Ричард Макфайл обясни, че компанията отчита настоящия период като период на умерено развитие на подобренията в дома. Той посочи промяната в поведението на клиентите, които предпочитат по-скромни проекти и частични преустройства вместо цялостни ремонти. Това намаляване на броя на проектите е отразено в предпазливите прогнози на Home Depot за следващите месеци.

Бъдещето пред Home Depot

Актуализираната прогноза за цялата година отразява по-консервативна позиция, като сега се очаква продажбите да намалеят с 3-4 % спрямо предходната година, в сравнение с по-ранната прогноза за спад от 2-3 %. Аналогично, очаква се печалбата на акция да се понижи с 9-11%, за разлика от предишната прогноза за спад от 7% до 13%.

През изминалата година Home Depot се справи с две предизвикателства, включително високите лихви по ипотечните кредити, които засягат потенциалните купувачи на жилища, и инфлацията, която влияе върху достъпността на големите стоки и мащабните ремонти. Макфайл призна, че се забелязва тенденция клиентите да се отдръпват от по-скъпи проекти и значителни покупки, което съответства на по-широката динамика на пазара.

Въпреки тези предизвикателства Макфайл подчерта, че клиентската база на Home Depot, особено потребителите, които притежават жилища, остава финансово стабилна. Устойчивостта на потребителите, характеризираща се със стабилна заетост, повишаване на доходите и натрупани спестявания, е положителен фактор за компанията.

Макар че резултатите на акциите на Home Depot се сблъскаха с трудности, като акциите спаднаха с близо 9% тази година, общата пазарна стойност на компанията остава значителна - приблизително 288 млрд. долара. В доклада се посочва, че стратегическата позиция на Home Depot, съчетана с разбиране на развиващите се потребителски тенденции, я поставя в добра позиция да се справи с предизвикателствата и да продължи да играе ключова роля в сектора на домашните ремонти. С развитието на пазарната динамика заинтересованите страни ще следят отблизо как Home Depot адаптира стратегиите си, за да запази позициите си в конкурентния ландшафт на търговията на дребно.