Оптимистичната прогноза на Morgan Stanley за активите в САЩ за 2024 г.

"Индексът S&P 500 ще се задържи на нива от 4500 долара в края на 2024 година"

Публикувано от Божидар Балевски ное 13, 2023 в Пазари

Като забележителна промяна в сравнение с предишната си позиция стратезите на Morgan Stanley изразиха оптимизъм по отношение на представянето на американските акции и облигации в сравнение с техните партньори от развиващите се пазари през следващата година. Според неотдавнашна бележка до клиенти стратезите, сред които са Серена Танг и Вишванат Тирупатур, очакват силно представяне на американските активи през 2024 г.

Ключово сред прогнозите на Morgan Stanley е очакването, че американските акции и облигации ще засенчат своите колеги от развиващите се пазари през следващата година. Стратезите предвиждат спад в ръста на печалбите в САЩ в началото на 2024 г. с последващо възстановяване, което ще позиционира Съединените щати благоприятно спрямо други региони. За разлика от тях развиващите се пазари може да изпитат разочарование от растежа, което да допринесе за относително по-доброто представяне на американските активи.

Morgan Stanley препоръчва да се възприеме стратегически подход, като се изгради "щанга от отбранителни инструменти за растеж и циклични инструменти в края на цикъла". Тази стратегия има за цел да балансира риска и възвръщаемостта, като предвижда устойчивост в определени сектори и същевременно се възползва от икономическите тенденции в края на цикъла. Прогнозите са, че индексът S&P 500 ще достигне 4500 до края на 2024 г., което бележи бичи обрат спрямо по-ранните опасения за влиянието на по-високите лихвени проценти за по-дълъг период от време.

В бележката се подчертава, че е необходимо политиците да намерят правилния баланс между мерките за затягане и бързото облекчаване. Перспективите за 2024 г. означават отклонение от предишното предпочитание към останалия свят пред САЩ. Стратезите изтъкват потенциала за понижаване на рисковите нагласи през първата половина на годината, което може да стимулира търсенето на сигурни убежища в щатския долар и деноминираните в щатски долари активи.

Положителната позиция на Morgan Stanley е забележително отклонение от мечият възглед на Майкъл Уилсън, един от известните гласове на Уолстрийт, който доскоро поддържаше цел за края на годината за S&P 500 на ниво 3900.

Що се отнася до фиксирания доход, Morgan Stanley смята, че американските облигации стават по-привлекателни в сравнение с преди една година, подкрепени от "по-лесни" политики. Стратезите очакват спад в доходността до 2024 г., като доходността на 10-годишните държавни ценни книжа се очаква да достигне 3,95%. Прогнозите са Федералният резерв да направи първото си понижение на лихвения процент през юни, което съответства на очакванията на банката за по-свободна парична политика.

Въпреки това се препоръчва предпазливост по отношение на фиксирания доход на развиващите се пазари, като перспективите за възстановяване на местните облигации на ЕМП са ограничени, без да има съответен отскок на съкровищните облигации. Стратезите посочват геополитическите опасения и потенциала на Китай да навлезе в цикъла на дългово-дефлация като пречки пред по-доброто представяне на развиващите се пазари.

Тъй като инвеститорите се ориентират в променящия се пейзаж, бичата прогноза на Morgan Stanley за американските активи през 2024 г. подтиква към преоценка на инвестиционните стратегии, като подчертава значението на адаптивността и стратегическото позициониране в динамичния глобален пазар.