Под контрол ли е вече инфлацията?

Федералният резерв анализира внимателно ситуацията

Публикувано от Божидар Балевски юни 12, 2024 в Макроикономика

В нов доклад служителите на Федералния резерв откриха окуражаващи признаци в последните данни за инфлацията в САЩ. По данни на Бюрото за трудова статистика основният индекс на потребителските цени (CPI), изключващ храните и енергията, нарасна със скромните 0,2% спрямо предходния месец. На годишна база този показател се е увеличил с 3,4%, отбелязвайки най-бавния растеж от над три години насам. Този спад предполага потенциално възобновяване на низходящата тенденция на инфлацията, особено след като подобно забавяне бе отбелязано през април.


Въпреки това чиновниците на ФЕД предупреждават, че ще са необходими по-устойчиви данни, показващи намаляване на ценовия натиск, преди да се вземат решения за понижаване на лихвените проценти, особено в светлината на последните данни за пазара на труда, които биха могли да повлияят на паричната политика.


Общият индекс на потребителските цени остана непроменен спрямо предходния месец, демонстрирайки най-слабото движение от близо две години насам, което до голяма степен се дължи на по-ниските цени на бензина. В деня на публикуването на доклада финансовите пазари реагираха положително, като акциите поскъпнаха, а доходността на държавните ценни книжа спадна, което показва, че търговците очакват, че Федералният резерв може да започне да понижава лихвените проценти по-късно тази година, евентуално още през ноември, непосредствено след президентските избори.


Въпреки положителната тенденция в данните за основния индекс на потребителските цени служителите на Федералния резерв изчакват допълнителни данни, преди да променят икономическите си прогнози, което може да повлияе на предстоящите политически решения. Докладът беше публикуван точно преди Фед да приключи важно заседание по политиката, което предполага, че настоящите данни могат да бъдат решаващ фактор при обсъжданията им.


Защо инфлацията е важна


Инфлацията е важен показател, който се следи отблизо от търговците и инвеститорите, тъй като оказва пряко влияние върху решенията по паричната политика, които от своя страна влияят върху пазарните условия. Когато темповете на инфлация нарастват, покупателната способност на валутата намалява, което води до по-високи разходи за стоки и услуги. Това подтиква централните банки, като Федералния резерв, евентуално да повишат лихвените проценти, за да ограничат разходите и да контролират растежа на цените. 


Обратно, по-ниската инфлация може да доведе до по-ниски лихвени проценти, което да насърчи разходите и инвестициите, а това да стимулира икономическия растеж. Търговците и инвеститорите наблюдават тенденциите в инфлацията, за да предвидят тези промени в политиката, тъй като те оказват значително влияние върху стойността на активите, разходите по заеми и възвръщаемостта на инвестициите. Разбирането на инфлационните тенденции им помага да вземат информирани решения за покупка, продажба или държане на финансови активи, като съобразяват стратегиите си с очакваната посока на развитие на икономиката.