Инфлацията в Япония се понижава

Инфлацията в Япония през март се забавя до 2,6%, но реалните доходи също бележат понижение.

Публикувано от Божидар Балевски апр 19, 2024 в Макроикономика

Базовата инфлация в Япония се понижи до 2,6% през март 2024 година, според публикувани в петък правителствени данни. Това е леко забавяне спрямо отчетените през февруари 2,8%, но остава значително над дългогодишната цел на Японската централна банка (ЯЦБ) от 2%. Данните разпалиха дискусии около следващия ход на централната банка, като анализаторите се питат дали тя ще коригира наскоро променената си парична политика.


Инфлацията намалява, но опасенията остават


Макар че забавянето на инфлацията дава лъч надежда, основната картина е по-различна. Индексът "core core", който изключва разходите за пресни храни и енергия и е по-точен измерител на инфлацията, обусловена от вътрешното търсене, спадна до 2,9% през март. Това е първият път от ноември 2022 година насам, в който индексът спада под 3%.


Това развитие подсказва, че инфлационният натиск може да отслабне до известна степен, което потенциално се дължи на комбинация от фактори. Правителствените субсидии върху сметките за енергия и базовите ефекти от предишни повишения на цените на енергията може да допринасят за забавянето. Освен това смущенията в световните вериги за доставки изглежда показват признаци на подобрение, което би могло да смекчи нарастването на цените на вносните стоки.


Растежът на заплатите не успява да върви в крак с инфлацията


Въпреки лекото отслабване на инфлацията остава сериозен проблем - стагнацията на реалните заплати. Въпреки че през тази година японските компании предложиха най-значителното увеличение на заплатите от 33 години насам, коригираните спрямо инфлацията реални заплати продължиха да намаляват в продължение на почти две години. Това означава, че дори при по-високи номинални заплати японските домакинства изпитват спад в покупателната способност поради нарастващите цени.


Тази динамика представлява предизвикателство за ЯЦБ. Централната банка заяви, че постигането на "благоприятен цикъл" на устойчива инфлация от 2% заедно със стабилен растеж на заплатите е от съществено значение за нормализиране на паричната политика. Въпреки това, при положение че реалните заплати не достигат, ЯЦБ може да се колебае дали да затегне допълнително политиката, тъй като това може да потисне икономическата активност и да затрудни перспективите за нарастване на заплатите.


Отслабването на йената създава допълнителни заплахи


Друг фактор, който усложнява вземането на решения от страна на Bank of Japan, е отслабването на йената. През последните месеци японската валута поевтиня значително спрямо основни валути като щатския долар. Макар че това може да направи японския износ по-конкурентоспособен, то също така повишава цените на вноса, като допълнително свива бюджетите на домакинствата и потенциално действа като противодействаща сила срещу инфлационната цел на Японската централна банка.


ЯЦБ е изправена пред балансиращ акт


ЯЦБ се намира в несигурно положение. От една страна, инфлацията остава над целевата стойност, макар и да показва признаци на забавяне. От друга страна, стагнацията на реалните заплати и отслабването на йената могат да подкопаят дългосрочните инфлационни очаквания и потребителските разходи. Това налага деликатно балансиране - ЯЦБ трябва да поддържа определено равнище на парична подкрепа, за да стимулира растежа на заплатите, като същевременно гарантира, че инфлацията ще остане под контрол и няма да излезе още повече извън контрол.


Пазарни спекулации и потенциални сценарии


Финансовите пазари внимателно следят ЯЦБ за всякакви признаци за по-нататъшни корекции на политиката. Някои анализатори смятат, че централната банка може да се въздържи от допълнителни повишения на лихвените проценти в краткосрочен план, като предпочете да наблюдава траекторията на инфлацията и растежа на заплатите, преди да предприеме по-нататъшни действия. Други предполагат, че Централната банка може да приложи по-целенасочени мерки в подкрепа на конкретни сектори или да коригира настоящата си политика на контрол върху кривата на доходността, за да влияе върху дългосрочните лихвени проценти.


Предстоящата среща на ЯЦБ по паричната политика през май 2024 година ще бъде внимателно наблюдавана. Бележките на управителя и евентуалните корекции в изявлението за политиката ще дадат важна представа за подхода на централната банка за ориентиране в настоящия икономически пейзаж.


В перспектива


Пътят на Япония към нормализиране на паричната политика остава несигурен. Макар че неотдавнашното забавяне на инфлацията предлага известно пространство за отдих, стагнацията на реалните заплати и отслабването на йената поставят значителни предизвикателства. Следващият ход на Японската централна банка ще бъде внимателно наблюдаван от анализаторите и финансовите пазари, тъй като тя се опитва да намери баланс между борбата с инфлацията и подкрепата за устойчив икономически растеж.